กาฬสินธุ์-อบจ.กาฬสินธุ์หนุนเสริมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชูวัฒนธรรมต้อนรับสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พาทัวร์ทำบุญเสริมสิริมงคล กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชิดชูวัฒนธรรมของดีท้องถิ่น เชิญนักท่องเที่ยวไหว้พระใหญ่ภูสิงห์ สัมผัสบรรยากาศมหาธารลำปาวชิม ช็อป ใช้ ในช่วงวันปีใหม่ไทย

 

ที่บันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูสิงห์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.กาฬสินธุ์ นางศิรดา มาลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พ.ต.อ.แมน ศิริฉาย ผกก.สภ.สหัสขันธ์ นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน

จากนั้น นายกอบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ จำนวน 100,000 บาทโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบเพื่อหนุนเสริมให้กับท้องถิ่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่คงอัตลักษณ์ รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ชนะเลิศในการแข่งขันก่อเจดีย์ทรายด้านหน้าบริเวณบันไดสวรรค์พร้อมกันนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สสส. แนะนำขั้นตอนวิธีการทำสาธุเวฟที่บันไดสวรรค์ที่ให้ผู้ร่วมงานยืนตามขั้นบรรไดยกมือไหว้โค้งคำนับก้มมาด้านหน้าเรียงลำดับคล้ายกับการเล่นเวฟ

 


จากนั้น พระครูสิริพัฒนนิเทศ นำคณะผู้บริหาร อบจ.กาฬสินธุ์ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีถวายผ้าอังสะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพรหมภูมิปาโล และนำสรงน้ำพระพุทธรูป นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระครูสิริพัฒนนิเทศและพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเสริมสิริมงคลไหว้พรขอพร
ทั้งนี้ พระครูสิริพัฒนนิเทศ นำคณะพุทธศาสนิกชนยกผ้าอังสะผืนใหญ่ขึ้นเหนือศรีษะเดินเป็นริ้วขบวนจากศาลาเอนกประสงค์ขึ้นสู่ลานธรรมมรรค 8 ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล พร้อมสวดมนต์บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณ บรรยากาศที่อิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พระพรหมภูปาโลถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตัก 10 เมตร สูง 17 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวกาฬสินธุ์ที่ตั้งบนยอดเขาภูสิงห์ ได้รับการบูรณะล่าสุดเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2564
อย่างไรก็ตาม นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น องค์จริง ที่ทางจ.กาฬสินธุ์ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อัญเชิญลงจากมณฑปเพื่อให้ชาว จ.กาฬสินธุ์ได้สรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทาง อบจ.กาฬสินธุ์มีนโยบายในการหนุนเสริมท้องถิ่นในทุกภารกิจวันนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางเราเล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นำการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ในส่วนอ.สหัสขันธ์ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีพระใหญ่ภูสิงห์หลวงพ่อพระพรหมภูมิปาโล พระนอนภูค่าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร และมีเขื่อนลำปาวเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นไฮไลต์และเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวกาฬสินธุ์ทุกกิจกรรม มีแพปลา ร้านอาหาร สะพานเทพสุดาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางอบจ.กาฬสินธุ์ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวทั้งหมด เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในการไหว้พระ ชิม ช็อป ใช้ ที่บริเวณมหาธารลำปาว แหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา