💂“เตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพี่น้องปชช.ตามแนวชายแดน”

💂“เตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพี่น้องปชช.ตามแนวชายแดน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดกำลังชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยรถ51 B ติดปืนกล ทำการลาดตระเวนแสดงกำลังบริเวณริมแม่น้ำเมยฝั่งไทย อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเกิดสถานการณ์สู้รับอย่างหนัก และยังเป็นการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทยอีกด้วย