ปทุมธานี นอภ.ลาดหลุมแก้วเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุเส้นทางหลักขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

ปทุมธานี นอภ.ลาดหลุมแก้วเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุเส้นทางหลักขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณจุดตรวจหลัก (เกาะกลางสี่แยกนพวงศ์) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ขาออก มุ่งหน้าสุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายกสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอลาดหลุมแก้ว จากหน่วยงานต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิสาธารณกุศล และประชาชนจิตอาสาร่วมตรวจเยี่ยมรถโดยสารและให้คำแนะนำกับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

บรรยากาศในพิธีเปิดศูนย์ฯ นายอำเภอลาดหลุมแก้วได้กล่าวให้โอกาสและเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมการรับมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และอาหาร สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีการร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การร่วมตรวจเยี่ยมรถโดยสารและให้คำแนะนำกับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ขึ้น

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 2 จุดตรวจ และด่านชุมชน จำนวน 5 ด่าน ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ดังนี้ จุดตรวจหลัก จำนวน 2 จุดตรวจ ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 9 พื้นที่ตำบลคูบางหลวง จุดที่ 2 บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน 340 ขาออก พื้นที่ตำบลหน้าไม้ ด่านชุมชน จำนวน 5 ด่าน ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณหน้าบริษัท SNK พื้นที่ตำบลระแหง จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดเจดีย์หอย พื้นที่ตำบลบ่อเงิน จุดที่ 3 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลคูขวาง จุดที่ 4 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลคลองพระอุดม พื้นที่ตำบลคลองพระอุดม จุดที่ 5 บริเวณหน้าวัดสุทธาวาส พื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้ว


ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอลาดหลุมแก้ว ทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดให้มีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ใช้ชื่อว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ซึ่งอำเภอลาดหลุมแก้วได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอลาดหลุมแก้ว พ.ศ. 2567 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่าง วันที่ 4-10 เมษายน 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2567 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2567


ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากมีการใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ตลอดจนทุกพื้นที่ในทั่วประเทศ มีการจัดงานประเพณีการทำบุญและงานรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงปกติ อำเภอลาดหลุมแก้วจึงมีการดำเนินการโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดตรวจ จุดบริการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน