พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมอนุรักษ์สืบสาน “มหาสงกรานต์ สองแควแลอดีต” วัดราชบูรณะ

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมอนุรักษ์สืบสาน “มหาสงกรานต์ สองแควแลอดีต” วัดราชบูรณะ

 

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหาสงกรานต์ สองแควแลอดีต” ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมี พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พระครูสิทธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสได้นำผู้เข้าร่วมงานร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรหลักผู้ใหญ่ที่นับถือของชาวพิษณุโลกเพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของไทย

ทั้งนี้ด้วยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไมได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา ดังนั้น “วันสงกรานต์” ประจำปี 2567 จึงถือเป็นวาระพิเศษอย่างยิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก วัดราชบูรณะ

และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จึงกำหนดจัดงาน “มหาสงกรานต์ สองแควแลอดีต”ขึ้น เพื่อร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ “สงกรานต์” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่วมกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการสงวนรักษา อนุรักษ์ สืบสาน ปกป้อง คุ้มครอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศ และร่วมเฉลิมฉลอง แสดงความยินดี สร้างการรับรู้ในคุณค่าและสาระของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย รวมถึงสงกรานต์ในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก