ประจวบคีรีขันธ์ -เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ประจวบคีรีขันธ์ -เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

 

วันนี้ (9 เมษายน 2567) นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่) โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนวัฒน์ เรืองเดช รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายมูลนิธิ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดพ.ศ.2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2567 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม

3. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนมุ่งเน้นลดสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ การคาดเข็มขัดนิรภัย และการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทานและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 47 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 3 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 49 ราย เป้าหมายในการดำเนินการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ของจังหวัดต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเป้าหมายการดำเนินการ คือ การเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 35 ครั้ง ผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 3 ราย และผู้บาดเจ็บ (Admit) น้อยกว่า 36 ราย

นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781