นราธิวาส – วิ่งสร้างบุญ ส่งเสบียงรอมฎอน นราอาสาพาทำดี ส่งต่อคนยากไร้ฯ

นราธิวาส – วิ่งสร้างบุญ ส่งเสบียงรอมฎอน นราอาสาพาทำดี ส่งต่อคนยากไร้ฯ

 

ในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอน ถือศีลอด ของชาวมุสลิมทั่วโลกที่นับถือ “ศาสนาอิสลาม ” จะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติศาสนาอิสลามเบื้องต้น ที่มี5 ประการ คือ 1.การกล่าวคำปฏิญาณตน 2. การละหมาด 3.การถือศีลอด 4. การบริจาค 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ และวันนี้ เราจะอ้างอิงถึง หลักการปฏิบัติในข้อ3 และ4 หรือ การถือศีลอด และการบริจาค ในช่วงเดือนรอมฎอน ตาม ศาสนบัญญัติหมายถึง การงด ระงับการกิน การดื่ม การเสพย์สุขทางเพศ ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า โดยตั้งเจตนาปฏิบัติเพื่อเป็นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ ชาวมุสลิม มักจะถูกสอนให้ถือศีลอดตั้งแต่เด็กๆ เพื่อฝึกความอดทน และ แข่งขันทำความดีให้ได้มากที่สุด การบริจาคกับคนที่ด้อยโอกาส

เช่น ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้ที่ขัดสน เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คึกคักไปด้วยการทำความดี สะสมบุญของมุสลิมทั่วโลก เพราะเป็นเดือนอันประเสริฐอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับ กลุ่มนราอาสาพาทำดี ซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำและส่งต่อความดีในทุกรูปแบบ โดยจัดกิจกรรม NaRunTouch Narathat Run For Give เดินวิ่งเพื่อการกุศล ริมหาดนราทัศน์ ได้ทั้งสุขภาพและได้แบ่งปันร่วมสร้างบุญส่งต่อ เสบียงรอมฎอน ให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และ สตรีหม้าย จำนวน 150 ครอบครัว กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ และเป็นมอบเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเสบียงอาหารให้กับมัสยิดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


– บ้านปูลาโต๊ะบีซู ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 55 ครอบครัว
– บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 16 ครอบครัว
– บ้านไอร์แยง บ้านไอร์จูโจ๊ะ บ้านไอร์ซูซง บ้านกำปงบารู อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ครอบครัว
– บ้านกูแบ บลือดี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 ครอบครัว
– บ้านโคกพยอม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 9 ครอบครัว

นายมะรีเพ็ง หะยีสาและ ประธานกลุ่มนราอาสาพาทำดี ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมเสบียงรอมฎอนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 4 โดยนำรายได้จากกิจกรรมวิ่ง NaRunTouch Narathat Run For Give เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
กิจกรรมเสบียงรอมฎอน ในครั้งนี้ นราอาสาพาทำดีร่วมกับ FORD และ ISUZU NARATHIWAT ได้ลงพื้นที่ มอบเสบียงรอมฎอน ให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 150 ครอบครัว ดังกล่าวข้างต้น
#เสบียงรอมฎอน : เสบียงบุญของผู้ให้ เสบียงกินใช้ของผู้รับ

นอกจากนี้ รายได้จากงานวิ่ง อีกส่วนหนึ่ง ได้มอบให้กับมัสยิด 12 แห่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้แก่
1. มัสยิดมะนารุลฮูดา 2. มัสยิดยุมอียะห์ 3. มัสยิดยามาอียาอัลยากานียะห์ 4. มัสยิดดารุลอีมาน 5. มัสยิดซาบีดะห์(2) 6. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา 7. มัสยิดนูรุ้ลญัณนะห์ 8. มัสยิดดาริลฟาละห์ 9. มัสยิดโต๊ะแวอาลี 10.มัสยิดหะยีวาจิ 11. มัสยิดหะยีเจ๊ะเด 12. มัสยิดหะยีดาวู้ด เพื่อให้มัสยิดเป็นค่าใช้จ่ายในการละศีลอดแก่สัปบุรุษ ที่มาร่วมละศีลอดที่มัสยิดอีกด้วย
นราอาสาพาทำดี ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันมาอย่างต่อเนื่อง
นราอาสาพาทำดี คิดเสมอว่า เราเป็นเพียงผู้ประสาน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้เชื่อมต่อกัน ดั่งสโลแกนของกลุ่ม คือ นราอาสาพาทำดี`-เชื่อมต่อความดี – จากมือผู้ให้ถึงใจผู้รับ

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส