เพชรบูรณ์ – กรมประมงร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพชรบูรณ์ – กรมประมงร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


2 เมษายน 2567 เวลา 10.39 น. ที่แหล่งน้ำสวนสาธารณหนองนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องกรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยร่วมกันปล่อย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว ปลาพวง จำนวน 30,000 ตัว และปลาใน จำนวน 20,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 100,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำสวนสาธารณหนองนารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อ ลดวัชพืช โดยการปล่อยปลากินพืชลงสู่แหล่งน้ำ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น