นครนายก – กิจกรรมจิตอาสา การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา

นครนายก – กิจกรรมจิตอาสา การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา

ที่ห้องปนะชุม 101 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างการรับรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีพล.ต.ไพรัช แก้วศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นประธานโครงการกิจกรรมจิตอาสาฯ พร้อมมีสถานการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก และสื่อมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาฯ

จากนั้นนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถ่ายภาพร่วมกันพร้อมคณะ จากนั้นเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการจิตรอาสาพระราชทาน 904 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา ไปสูเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา บรรยายความสำคัญของสถาบันของสถาบันพระมหากษัตรย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทย และเสวนาเรื่อง การนำสื่อโซเชี่ยวมีเดียไปใช้ในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ความภาคภูิมใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศให้กับส่วนราชการเป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก