นครนายก-จัดกิจกรรม “ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

นครนายก-จัดกิจกรรม “ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565 โดยภายในกิจกรรมมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น


บ้านรื่นสุข ดูแลผู้พิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อน(พิการซ้ำซ้อนคือมีความพิการมากกว่า 1 อย่างขึ้นไป เช่น ตาบอดร่วมด้วยหูหนวก) ผู้พิการส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป โดยเมื่อมาอยู่ที่บ้านรื่นสุขแล้ว บ้านรื่นสุขจัดการพัฒนาผู้พิการออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มกายภาพ ผู้พิการในส่วนนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้เลย เช่น ตาบอด เดินไม่ได้ หูหนวก ไม่สามารถสื่อสารได้ เจ้าหน้าที่จะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ พาผู้พิการทำกายภาพออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูส่วนต่างๆในร่างกาย
2. กลุ่มฝึกทักษะการใช้ชีวิต ผู้พิการในกลุ่มนี้จะเน้นฝึกกิจวัตรประจำวัน เช่น การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร โดยเน้นให้ผู้พิการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด


3. กลุ่มอาชีวะบำบัด เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้พิการตระหนักถึงการมีคุณค่าในการใช้ชีวิต และลดพฤติกรรมทำร้ายร่างกายตนเอง เช่น ผู้พิการที่ชอบดึงผมตนเองก็เปลี่ยนมาเป็นการดึงขอบผ้ามัดย้อมแทน โดยแบ่งอาชีพเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ งานลูกปัด งานห้องผ้ามัดย้อม งานเกษตร
กิจกรรม”ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 7ธันวาคม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดขึ้น โดยมีพิธีสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและเจริญสมาธิ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้พิการ ก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการของศูนย์ฯและชมการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารศูนย์ฯ คณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก