สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี2566 ครั้งที่1 เพื่อพัฒนาศุักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี2566 ครั้งที่1 เพื่อพัฒนาศุักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

 


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น ณ ห้องสร้อยทอง3-4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมวิสามัญ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ครั้งที่1

โดยมี นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นางกัญญ์ชลา สุชิตรกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางวรรณี สุขสุวรรณ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายวัชรพล สารสอน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง นางภัศกมล รูปแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์
วัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและสมาชิกสมาคมฯร่วมประชุมฯ

การจัดประชุมวิสามัญครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกการช่วยเหลือ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง เพื่อประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนของจังหวดระยองอีกทางหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งพลังความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การบูรณาการ บริหารจัดการภารกิจของผู้ประกอบการ


ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการดำเนินงานฯ ได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ.ศ.2567 ให้กับสมาชิกฯอีกด้วย