เชียงใหม่-เริ่มแล้ว! งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม “𝐂𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥”

เชียงใหม่-เริ่มแล้ว! งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม “𝐂𝐡𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้จัดทำโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival ) ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละเทศกาล สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมือง Festival City

โดยในปีนี้งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival) มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่นิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป ทุ่งดอกบลูซันเวีย  ทุ่งดอกมากาเร็ต ฯ กิจกรรมดนตรีในสวน ศิลปินล้านนาและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สีสันแห่งน้ำพุดนตรี จุดเด่น การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง ที่สวยที่สุดในประเทศ แสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 19.00 น., 19.45 น. และ 20.30 น.) ทุ่งไฟประดับที่หลากสีสัน The Land of Festination ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. การแสดง Light of Glory (วันละ 2 รอบ ในเวลา 19.30 น., และ 21.30 น.) เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และนิทรรศการกล้วยไม้ การจัดแสดงกล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยาก อาทิ แวนด้า ฟาร์แลน ฯ

นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม อีกมากมาย อาทิ งานมนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.งานมนต์เสน่ห์ควายไทย ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ไนท์ รัน และ Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งานมนต์เสน่ห์อาหารเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 งานนิทรรศการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สินค้ากรมราชทัณฑ์ ฯรถ Food Truck และการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม  (CHARMING Chiang Mai Flower Festival ) ภายใต้แนวคิด “Wonder Flora Land” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

 

นภาพร/เชียงใหม่