สุโขทัย-พ่อเมืองสุโขทัยให้กำลังใจมอบเกียรติบัตรนักกีฬาและผู้ฝึกสอน สร้างชื่อวันกีฬาแห่งชาติ

สุโขทัย-พ่อเมืองสุโขทัยให้กำลังใจมอบเกียรติบัตรนักกีฬาและผู้ฝึกสอน สร้างชื่อวันกีฬาแห่งชาติ

 

สำนักงาน กกท. และจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

โดยมีนางสาวพรภิมล กันเนียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนพพร ภู่เจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นางเบญจภัทร หมวกทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเกี่ยวข้องด้านการกีฬา เข้าร่วมยินดี ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 16 ธันวาคม 2566

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862