ประถมสงขลา2 เตรียมเสนอ สพฐ.ขอรื้อถอนอาคารเรียนไม่พร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัย นักเรียน

ประถมสงขลา2 เตรียมเสนอ สพฐ.ขอรื้อถอนอาคารเรียนไม่พร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัย นักเรียน

 


เมื่อเร็วๆนี้ นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายน.ส.ชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นำคณะกรรมการลง
พื้นที่เพื่อสำรวจสภาพอาคารรื้อถอนของสถานศึกษา 5 แห่ง ในสังกัด มีโรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ,บ้านหารหมู่ที่ 3 บ้านหาร ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา,วัดดอน หมู่ที่ 8 บ้านบ้านดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,บ้านกรอบ หมู่ที่ 4 บ้านกรอบ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา,บ้านชายคลอง หมู่ที่ 3 บ้านชายคลอง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


เพื่อประกอบการพิจารณาสภาพอาคาร เหตุและผลความจำเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาการอนุญาตการรื้อถอนต่อไป สพป.สงขลาเขต 2 ดำเนินการสอดรับนโยบาย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ถึงความปลอดภัยในการส่งบุตรหลานมาเรียนเข้าใช้อาคารเรียน อย่างปลอดภัย เรียนดี มีความสุข

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา