ปทุมธานี กระทรวงยุติธรรม จับมือ อบจ.ปทุมธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมฟื้นฟูพฤตินิสัย เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอธัญบุรี ทำประโยชน์สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี กระทรวงยุติธรรม จับมือ อบจ.ปทุมธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมฟื้นฟูพฤตินิสัย เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอธัญบุรี ทำประโยชน์สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 เวลา 15.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลอกท่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเรือนจำอำเภอธัญบุรี

โดยนายธิตินัย พาติกบุตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี โอกาสนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามด้วย การจัดทำข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเรือนจำอำเภอธัญบุรี เพื่อร่วมกันแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

รวมทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ เพื่อไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยให้การสนับสนุนผู้ต้องขัง ในเรื่องการกำจัดขยะ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ของ อบจ.ปทุมธานี ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของจังหวัดปทุมธานีได้ส่วนหนึ่ง รวมถึงในกิจกรรมงานบริการสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งร่วมกันช่วยเหลือฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แนะนำส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภายในเรือนจำ สนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของ อบจ.ปทุมธานีเพื่อพัฒนาเรือนจำด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน