จันทบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ตำบลท่าช้าง อ.เมือง

จันทบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ตำบลท่าช้าง อ.เมือง

วันนี้ (14 ธ.ค.66) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ตามที่ชาวบ้านและประชาชนบ้านขอม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองพรุ ในอดีตได้ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และในฤดูแล้งประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวในการอุปโภคและเพื่อการเกษตร

แต่ในปัจจุบันแหล่งน้ำตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงฤดูฝน พื้นที่ข้างเคียงจะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้มีการขุดลอกหนองพรุเพื่อประโยชน์ในการเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังในอนาคต ซึ่งการลงพื้นที่รับฟังการคิดเห็นในครั้งนี้จะได้มีการสรุปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน 062-7584334