สงขลา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการถวายความรู้เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ศาสนพิธีกร

สงขลา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการถวายความรู้เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ศาสนพิธีกร

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการถวายความรู้เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ศาสนพิธีกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด มีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และกรรมการวัด เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

พร้อมด้วยนายวรินทร ทองขาว นายอำเภอนาทวี นายธนิศร์ ทองสุข สจ.อำเภอนาทวี เขต 2 นางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และประชาชน ชาวพุทธจังหวัดสงขลา และเพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนวัดในเขตคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีการดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ณ วัดนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา