กาฬสินธุ์สุดฟินกาชาดปันน้ำใจเลี้ยงพิซซ่า-ไก่ทอดนักเรียนพื้นที่ทุรกันดาร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้นักเรียนและราษฎร พื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนในเขตเทือกเขาภูพาน ตามโครงการกาชาดปันน้ำใจให้ชุดนักเรียน แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พิซซ่า ไก่ทอด ให้เด็กๆต่างรับประทานด้วยความเอร็ดอร่อย บรรยากาศสุดฟิน เต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ


วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านท่างาม บ้านดานเม็ก ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผศ.สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนและราษฎร ตามโครงการกาชาดปันน้ำใจให้ชุดนักเรียน แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมีนายสมหวัง วงศ์คำ นายอำเภอสามชัย นายครรชิต บัวกมล ปลัดอาวุโส อ.สามชัย นายกอบโชคชีพ โพธิ์สอน รองประธานสภา อบต.สำราญ พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ร่วมงานและรับมอบสิ่งของในครั้งนี้


นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่สำหนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการกาชาดปันน้ำใจให้ชุดนักเรียน แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีชุดนักเรียนสวมใส่ไปโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษา ทำให้มีกำลังใจในการไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง


นางสิริวิมลกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้มอบชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋านักเรียน กระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด พร้อมเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม 28 ผืน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งพิซซ่า ไก่ทอดเคเอฟซีด้วย ซึ่งเด็กๆต่างรับประทานด้วยความเอร็ดอร่อย นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 140 ชุด ให้แก่ราษฎรบ้านดานเม็กจำนวน 140 ครัวเรือน ผ้าห่ม 240 ผืน เสื้อกันหนาวสำหรับเด็กเล็ก 26 ตัว และเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่ 230 ตัว บรรยากาศสุดฟิน เต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ


ด้านนายกอบโชคชีพ โพธิ์สอน รองประธานสภา อบต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่อยู่ในเขตเทือกเขาภูพาน ห่างจากตัว จ.กาฬสินธุ์เกือบ 100 กม. ประสบภัยธรรมชาติตลอดปี ฤดูฝนน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก พืชผลทางการเกษตร เส้นทางจราจร ได้รับความเสียหาย ขณะที่ฤดูแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงต้องการความช่วยเหลื่อจากภาครัฐอีกหลายด้าน


ทั้งนี้ในโอกาสที่คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนและราษฎรครั้งนี้ จึงได้ฝากหนังสือถึง ผวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ช่วยผลักดัน โครงการต่างๆ ของ อบต.สำราญ ให้เข้าสู่ ระบบ sola หรือระบบสารสนเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับพัฒนาด้านคมนาคม และความเป็นอยู่ของราษฎร ต.สำราญอีกด้วย