ลพบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ลพบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา…พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน และได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการกำลังใจ ในพระดำริ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในพระดำริ รวมถึงมูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์ต่างๆ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน