เพชรบูรณ์ – รองผู้ว่าฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง (PM 2.5 ) พร้อม Kick off และวางมาตรการป้องกันให้คนเพชรบูรณ์ได้รับอากาศที่สะอาด

เพชรบูรณ์ – รองผู้ว่าฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง (PM 2.5 ) พร้อม Kick off และวางมาตรการป้องกันให้คนเพชรบูรณ์ได้รับอากาศที่สะอาด

1 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ที่ลานชมดาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยมี นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ หัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินการในปี 2567 พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความสำคัญสูงสุดกับนโยบายอากาศสะอาดของรัฐบาล วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการ Kick off คือเป็นวันเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันให้ไม่เกิดเหตุไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละออง โดยจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการบังคับใช้กฎหมาย มีการกำหนดห้วงเวลาของการเผาเป็น 2 ช่วงแรก คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ช่วงนี้ จะผ่อนผันให้พื้นที่ทางการเกษตรสามารถเผาได้แต่ต้องเผาอยู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ และในช่วงเวลานี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และพี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจถึงความสำคัญของการลดการเผา ช่วงที่ 2 จะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด คือ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2567 เป็นการสั่งห้ามเผาโดยเด็ดขาด

หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่การเตือน ปรับ ไปจนถึงจำคุก นอกจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีการลดฝุ่นที่มามาจากภาคอุตสาหกรรม โดยขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบให้มีการปล่อยควันไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ในส่วนด้านการจราจรได้มอบให้ขนส่งจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีการตรวจควันดำ และสุดท้ายหากเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือไม่สามารถควบคุมได้ ได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดให้ความรู้ความเข้าใจและออกมาตรการในการปกป้องดูแลคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือ กลุ่ม 608 ให้ได้รู้จักการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง

โดยกิจกรรมในวันนี้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหน้ากาก Cure Air Sure และหน้ากาก N95 ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า พร้อมเปิดกิจกรรม Kick off ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ พร้อมปล่อยแถวทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และยานพาหนะ และร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความจริงจังในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับอากาศสะอาด

 

สนง.ปชส.พช/มนสิชา คล้ายแก้ว