นครนายก – วัดอุดมธานี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ลุ่มแม่น้ำนครนายก และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นครนายก – วัดอุดมธานี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ลุ่มแม่น้ำนครนายก และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ลุ่มแม่น้ำนครนายก และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมกราบนมัสการพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานลอยกระทง ภายในงานจัดงานลอยกระทง ชมดนตรี รำวงย้อนยุค ร่วมย้อนยุคยามราตรี ย้อนวิถีวัดอุดม วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 แต่งชุดผ้าไทย มาลอยกระทงที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมร่วมกับวัดอุดมธานี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงลุ่มแม่น้ำนครนายก และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสนับสนุนและยกระดับการจัดงานประเพณีลอยกระทงให้อยู่คงสืบไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก