สระบุรี /จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สระบุรี /จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 


วันนี้ (23 พ.ย.2566) นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (25 พ.ย 2566) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ประธานในพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้น ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง พร้อมนำจิตอาสาลงมือร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ล้างพื้นทำความสะอาด กำจัดวัชพืชต่าง ๆ บริเวณรอบพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)


“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ มีมานะสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ความสามารถในการป้องกันตัว ดูแลตัวเอง รวมถึงหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้ ภายใต้คติประจำใจของลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” นั่นเอง

 

/ดำรงค์ชื่นจินดา รายงาน