ร้อยเอ็ด -พรรคเสรีรวมไทยประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด -พรรคเสรีรวมไทยประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย มอบหมายให้ นายมังกร ยนต์ตระกูล เลขาธิการพรรค/สส.ปาร์ตี้ลิสต์ สั่งการให้ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม หัวหน้าสาขาพรรคเสรีรวมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสาขาไปดำเนินการจัดประชุมสมาชิกในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กกต.เข้าร่วมสังเกตการประชุม ณ ศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย บ้านเลขที่ 88 หมู่ 14 บ้านป่าสังข์ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 35 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยประจำเขตเลือกตั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ได้เชิญสมาชิกพรรคมาประชุมเพื่อเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งตามข้อบังคับข้อ 39 และเมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้วให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนแล้วรายงานชื่อสมาชิกพรรคซึ่งได้รับคะแนนลำดับสูงสุด 3 ลำดับแรกให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งสมาชิกพรรคที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการนับคะแนนผู้ถูกเสนอชื่อได้รับคะแนนตามลำดับดังนี้ 1.นายวุฒิพงษ์ ขำเขย ได้ 32 คะแนน 2.นายชาตรี ทุมลา ได้ 18 คะแนน และ 3.นางสาวกิ่งกมล มณีแสงได้ 10 คะแนน

มติที่ประชุม รับทราบผลการลงคะแนน ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนลำดับ 1 รายงานชื่อสมาชิกผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคจำนวน 3 คนเรียงตามลำดับคะแนนต่อหัวหน้าพรรคเพื่อดำเนินการต่อไป.
***********************************

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777