ขอนแก่น – เปิดฉากแล้ว งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล, เอทานอล และเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เริ่มแล้วงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2023 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล, เอทานอล และเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมต้อนรับผู้ประกอบการกว่า 300 แบรนด์ จาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำตาลตั้งเเต่ต้นน้ำตลอดจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่บริเวณ ฮอลล์1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (ไคซ์) จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ งาน Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2023 ของไฟร์เวิร์คสร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 3 สมาคมหลักอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนการจัดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2023 มหกรรมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมอ้อย, น้ำตาล, เอทานอล และการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งที่ 4 การจัดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2023 การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งการใช้ Smart Technology เพื่อยกระดับการผลิต สู่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและไบโอเอทานอล และเพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักลงทุนคู่ค้าทั่วแถบทวีปเอเชีย


โดยมี นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ,นายภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย , นายรังสิต เฮียงราช ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ,Mr. Kenny Yong กรรมการผู้จัดบริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด, มร.เคนนี่ ยง ผู้จัดการบริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ,ดร.กิตติ  ชุณหวงศ์ กรรมการสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ดร.พิพัฒน์  วีระถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้ประกอบการ เกษตรกรชาวไร่ชาวนา แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงาน อย่างคับคั่งเต็มฮอลล์ดังกล่าว


นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “สอน. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและด้านการเก็บเกี่ยวโดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มากขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”


นายสามารถ กล่าวด้วยว่างานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ”Sugarex Thailand and Agri Thailand 2023 ” (ชูการ์ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ และ อกริเอ็กซ์โป 2023) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในจังหวัดขอนแก่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก ต้องขอขอบคุณบริษัทไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนการตั้งแต่ เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูปไปจนถึงมือผู้บริโภค ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมน้ำตาลและอ้อย เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการใช้เพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


นายสามารถ กล่าวอีกว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสาขานี้ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและด้านการเก็บเกี่ยวโดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มากขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมและการรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายแก่ทุกภาคส่วน รวมถึงผู้บริโภคอีกด้วย


ด้าน มร.เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด กล่าวว่าการจัดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2023 ครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด อีกทั้งจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 100 ราย หน่วยงาน ร่วมกันจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย ประชุมน้ำตาลนานาชาติ สัมมนาทางเทคโนโลยี และงานแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และการเกษตร อีกทั้งภายในงาน ยังมีเวทีเสวนา “ Smart Technology เพื่อยกระดับการผลิต สู่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและไบโอเอทานอล” ซึ่งเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าฟังสัมมนาฟรี ที่บริเวณ เวทีสัมมนาภายในฮอลล์จัดแสดงงาน ร่วมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สำหรับผู้ผลิต นักลงทุน และผู้จัดงานโรงงาน ที่กำลังมีแผนในการจัดซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และสัมมนาเชิงเทคโนโลยี Sugar & Agri Tech Talk จากผู้ประกอบการชั้นนำ


มร.เคนนี่ ยง กล่าวต่อไปอีกว่า งาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2023 เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆปี และเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล เอทานอล และการเกษตร ซึ่งภายในงาน จะได้พบกับผู้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตชั้นนำจากต่างประเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล รวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยอย่างครบวงจร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้ามาชมงานได้วันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น.