Breaking News

ตราด-ไม้รูดการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2566 ณ.สวนทุเรียนนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน

ตราด-ไม้รูดการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2566 ณ.สวนทุเรียนนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน

 

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ.สวนทุเรียนนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคองใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการแนะนําตัว พร้อมด้วยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประกวดระดับประเทศ และชมวิดิทัศน์ จากนั้นนายเรือง ศรีนารอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด นายสุรพงษ์ อินทรประเสริฐ เกษตรกรเครือข่าย จากนั้นคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววิศรา วายนต์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ นางสาวสุริวัสสา รัตนรักษ์ติยา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มนํ้ามัน จากสํานักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และนางภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ จากสํานักส่งเสริมจัดการสินค้าเกษตร จาก กทม.

และนางอุบล มากอง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมคณะกรรมการได้มีการตอบซักถามของกรรมการที่มีผลงานที่ผ่านมา ดังนั้นทางจังหวัดตราดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน คือ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวนทุเรียนมาแล้ว พร้อมที่จะลงคัดเลือกเป็นตัวแทนในจังหวัดตราดและระดับประเทศต่อไป โดยช่วงคณะกรรมการได้คัดเลือกระดับประเทศมาแล้วถึง 5 จังหวัด ในการเข้าประกวดระดับประเทศและคนสุดท้าย คือ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ และเข้าประกวดระดับประเทศทั้งหมด 6 จังหวัด จ.ขอนแก่น จ.กาญจนบุรี จ.พัทลุง จ.อุตรดิตถ์ จ.ลพบุรี และ จ.ตราด ทั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรผู้ที่เคยปฎิบัติงานร่วมกันมาร่วมสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ อย่างพอสมควร ที่บริเวณสวนทุเรียนหมู่ 6 ต.ไม้รูด ของนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนกว่า 30 ปี ที่ตนเองได้ทําสวนทุเรียนมามีจํานวนกว่า 100 ไร่ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาทุเรียนราคาดีมากมีทั้งพันธ์ทุเรียนหมอนทอง ชะนี และอื่นๆ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาต้นเองก็จะขายทางออนไลน์ด้วย

โดยมีทุเรียนพันทุเรียนหมอนทองกิโลละ 220-230 บาท ส่วนกระดุมกิโลละ 300 กว่าบาท และทุเรียนชะนีกิโลละ 180-190 บาท คาดว่าปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตดีมากๆการทำทุเรียนออกจำหน่าย จากราคาทุเรียนที่เมื่อก่อนมักประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ บางครั้งราคาตกต่ำที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายพักชําระหนี้ให้ตนเองก็ดีใจเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวนเกษตรกร ตนจึงมีแนวคิดที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ สามารถเก็บผลผลิตให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด จนกระทั่งประสบความสำเร็จมาตลอดและในปีที่ผ่านมารู้สึกว่าดีกว่าทุกๆปีเป็นอย่างมาก โดยการเข้าใจพืช เข้าใจสาร และการหานวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในแปลงทุเรียนของตนเองทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตทุเรียน หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ คือ การบำรุงต้น การบํารุงดิน มีความสมบูรณ์ดีมากเพื่อนำสู่การป้องกันปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช โดยใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา หรือเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ในการเกิดโรคก็ต้องแก้ได้ด้วยวิถีตนเองและเป็นผลสําเร็จตลอดมา และยังช่วยดูแลการปลูกทุเรียนให้กับโรงเรียนบ้านไม้รูดตลอดมาในการเป็นต้นแบบของโรงเรียนอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก