Breaking News

นครนายก – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกมอบรถเข็นผู้พิการ

นครนายก – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกมอบรถเข็นผู้พิการ

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส และยังได้รับการสนับสนุนสามล้อโยกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นางสาวจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กล่าวว่า ทางหน่วยงานของตนได้รับการบริจาครถเข็ญนั่ง จำนวน 100 คันจากบริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตามโครงการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการและด้อยโอกาส และยังได้รับการสนับสนุนสามล้อโยกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีก 6 คัน

ทั้งนี้ โครงการมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช่ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อิเล็ค ทริค จากบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครนายก

โดยการนำของ นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อิเล็คทริค แต่เพียงผู้เดียวติดต่อกันมากกว่า 52 ปี เป็นผู้ส่งมอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน ให้กับจังหวัดนครนายก และสนับสนุนให้คนพิการ และผู้สูงอายุได้รับโอกาสและเข้าถึงสิทธิ เข้าถึงบริการ และช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างสะดวกอีกด้วย

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก