จ.จันทบุรี รับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์”

จ.จันทบุรี รับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์” ต่อจากจังหวัดกาญจนบุรี โชว์การแสดง วิจิตรจินดา หลากหลายอัญมณีเลอค่า ความเท่าเทียมทางกีฬา มีมนต์ตราสานไมตรี สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม

วันนี้ ( 12 ก.ย.66 ) ที่สนามกลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 “ จันท์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์” พร้อมด้วยตัวแทนผู้พิการในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์” ต่อจากจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนิกาเกมส์ โดยพิธีรับธงมีการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดจันทบุรี ในชุด วิจิตรจินดา

ที่ถ่ายทอดถึงความสวยงามของอัญมณีเลอค่า สินค้าเศรษฐกิจของดีเมืองจันท์ สร้างความประทับใจ และความน่าสนใจแก่ผู้ร่วมในพิธีปิด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์อย่างยิ่ง ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2568 ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “อัญมณีเกมส์” เริ่มแข่งขันชิงชัยต่อจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา และมีสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชื่อ น้องอัญมณี มีคำขวัญการแข่งขันคือ “ความเท่าเทียมทางกีฬา มีมนต์ตราสานไมตรี”


ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย กรีฑา นักกีฬาชาย 1 คน หญิง 1 คน กีฬาเทเบิลเทนนิส นักกีฬาชาย 1 คน หญิง 2 คน กีฬาบอคเซีย นักกีฬา ชาย 1 คน หญิง 1 คน กีฬาเปตอง นักกีฬาชาย 5 คน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ เราตั้งความหวังไว้ที่ประมาณ 6 เหรียญทอง เราก็ได้มาแล้ว 4 เหรียญทอง จากกีฬาเปตองชาย วิ่ง 100 ชาย ทุ่มน้ำหนักหญิง และกระโดดไกลชาย / 2 เหรียญเงินจากกว้างจักรหญิง และพุ่งแหลนหญิง / 1 เหรียญทองแดงจากเทเบิลเทนนิสหญิง

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก