(สุรินทร์) กกล.สุรนารี จัดการแข่งขันวิ่งตามเส้นทางในภูมิประเทศ Suranaree Trail Running And Mini Marathon ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

(สุรินทร์) กกล.สุรนารี จัดการแข่งขันวิ่งตามเส้นทางในภูมิประเทศ Suranaree Trail Running And Mini Marathon ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันวิ่งตามเส้นทางในภูมิประเทศ Suranaree Trail Running And Mini Marathon ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ บ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอก จิรัฏฐ์ ฉ่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี พันเอก ยุทธศาสตร์ เศรษฐชัย ผู้บังคับชุดควบคุมปืนใหญ่กองกำลังสุรนารี ฝ่ายเสนาธิการกองกำลังสุรนารี กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรนารี หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ

นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ คณะครู นักเรียน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกองกำลังสุรนารี ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้กำลังพล และครอบครัว ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย การรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และศึกษาความเป็นอยู่ของทหารในพื้นที่ชายแดน ที่เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความภาคภูมิใจท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และในการแข่งขันประกอบด้วยกำลังพล ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป รวม 400 คน

การแข่งขันประกอบด้วย รุ่นอายุ 18 – 29 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี รุ่นอายุ 40 – 49 ปี และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ นายพงษ์พันธ์ นิยมตรง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่ห์รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล และรางวัล OVERALL ประเภท ชาย/หญิง จะได้รับโล่ห์รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2 รางวัล


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ