Breaking News

ลำปาง-ประชุมคณะทำงานสื่อสุขภาวะลำปาง​ เชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต​ 1​ ใน​ 8​ จังหวัดภาคเหนือบน

ลำปาง-ประชุมคณะทำงานสื่อสุขภาวะลำปาง​ เชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต​ 1​ ใน​ 8​ จังหวัดภาคเหนือบน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่บ้านป่องนัก​ค่ายสุรศักดิ์​มนตรี​ จังหวัดลำปาง​ คณะทำงานสื่อสุขภาวะ​จังหวัดลำปาง​ ได้มีการประชุมคณะทำงาน​ เพื่อทำความเข้าใจกับบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดกลไกการสื่อสารระดับจังหวัด​ เกิดคณะทำงานการสื่อสารระดับจังหวัด​ จัดการประชุมหารือการสื่อสารรวมถึงการขับเคลื่อนสื่อสุขภาวะตามภารกิจ​ ภายใต้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ​ ปี 2550

โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง​ สื่อหลักและสื่อออนไลน์เข้าร่วมประชุม​ เพื่อ​ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มกัน​ เพื่อเป็นกรรมการสื่อสุขภาวะ​ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่แนวทางการทำสื่อสุขภาวะระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน​ เขต​ 1​ ใน​ 8​ จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่​ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่​ ​ แพร่​ น่าน​ เชียงราย​ พะเยา​ลำพูนและลำปาง

โดยแนวทางการสื่อสาร​ เพื่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่จากชุมชนสู่จังหวัด​ จากจังหวัดสู่ระดับเขต โดยมีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะตามกลไกลการทำงานสื่อสุขภาวะเขต​ 1​ รวมถึงกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดควบคู่เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องประเด็นการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงวัย​ ใน​ 4​มิติ​ ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อม​ ด้านสุขภาพ​ ด้านเศรษฐกิจ​ และด้านสังคม​ โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงวัย


และประเด็นสำคัญในการเตรียมกลยุทธ์ทุกด้านเรื่องฝุ่นควันไฟป่าภาคเหนือ​ ในปี 2567 ที่น่าจะจะมีความรุนแรงมากขึ้นร่วมกับสภาลมหายใจภาคเหนือ​ เพื่อรณรงค์กระตุ้นการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางสังคมชุมชนในการจัดการปัญหาทุกด้านร่วมกันอย่างบูรณาการ

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน