สระบุรี/พสกนิกรจังหวัดสระบุรี ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี/พสกนิกรจังหวัดสระบุรี ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้( 3 มิถุนายน 2566) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา/ถวายอดิเรก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 46 รูป


จากนั้นเวลา 08.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทุกภาคส่วน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปล่อพันธ์ปลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเพิ่มศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในสระน้ำให้เป็นแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการทำกิน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน ตลอดจนทำให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งด้านอาชีพ การประมง ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง


ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในงานพระราชพิธี การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาค

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน