กาฬสินธุ์อลังการรำบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ภูปอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลภูปอร่วมกับวัดอินทรประทานพร พร้อมด้วยเทศบาลตำบลนามะเขือ ประชาชนชาวตำบลภูปอ และตำบลใกล้เคียงประกอบพิธีบวงสรวง และจัดนางรำสวมชุดผ้าพื้นเมืองกว่า 1 พันคนรำบวงสรวงถวายพระพุทธไสยาสน์ภูปอ พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์สมัยทวาราวดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566


ที่วัดอินทรประทานพร ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นในประธานพิธีบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ภูปอ พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์สมัยทวาราวดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเทศบาลตำบลภูปอร่วมกับวัดอินทรประทานพร เทศบาลตำบลนามะเขือ พร้อมด้วยชาวตำบลภูปอ ชาวตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ และตำบลใกล้เคียงจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566


โดยในงานยังมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ นายประมวล ศรีดาแก้ว นายกเทศมนตรีนามะเขือ นางสาวปอลจิต นาถมทอง ปลัดเทศบาลตำบลภูปอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ กิจกรรมนอกจากมีการบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ภูปอแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนนางรำพร้อมใจกันสวมชุดผ้าพื้นเมืองกว่า 1,000 คนรำบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์ภูปอ การแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานภูปอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา ฟังธรรมเทศนา ซึ่งบรรยากาศในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวจำนวนมาก
นายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ กล่าวว่า ในทุกปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูปอ และวัดอินทรประทานพร พร้อมประชาชนชาวตำบลภูปอ และตำบลใกล้เคียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

ประกอบกับวัดอินทรประทานพร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี คือพระพุทธไสยาสน์ภูปอ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา และสิ่งศักดิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาว จ.กาฬสินธุ์ จึงพร้อมใจกันจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีพิธีบวงสรวงและสรงน้ำพระพุทธ ไสยาสน์ภูปอแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประวัติขององค์พระพุทธไสยาสน์ภูปอ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น ศึกษาปฏิบัติธรรมนำความสุขมาสู่ชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ว่าจะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพด้วย


ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม เนื่องจากว่าเราเป็นชาวพุทธ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก อีกทั้ง จ.กาฬสินธุ์ยังมีพระพุทธรูป ที่เก่าแก่ คือ พระพุทธไสยาสน์ภูปอ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของ พี่น้องประชาชน ทั้งนี้สำหรับนางรำในพิธี ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาแล้ว ยังแสดงถึงความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ ที่ร่วมกันส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยงพระพุทธไสยาสน์ภูปอ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีตำนานอันยาวนานอีกด้วย