Breaking News

นครนายก – พิธีเปิดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566

นครนายก – พิธีเปิดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เลิกบุหรี่สำเร็จ และองค์กรปลอดบุหรี่ดีเด่น

โดยมี รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นผู้นำกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ “สถานศึกษา จังหวัดนครนายกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า และเสวนา “Med SWU No smoke. Take back your health” โดยมีหน่วยงานราชการ, ประชาชนทั่วไป และนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง และนายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ดารานักแสดง มาร่วมสร้างสีสัน ในครั้งนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก