นราธิวาส-ศานติ สานต่อ “เจาะไอร้อง” เป็น “เจาะไอรัก” เชื่อมสัมพันธ์ผ่านกีฬา ต้อนรับเดือนรอมฎอนแห่งสันติสุข ฮ.ศ1444

นราธิวาส-ศานติ สานต่อ “เจาะไอร้อง” เป็น “เจาะไอรัก” เชื่อมสัมพันธ์ผ่านกีฬา ต้อนรับเดือนรอมฎอนแห่งสันติสุข ฮ.ศ1444

ณ สนามที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการเจาะไอร้องเจาะไอรักคัพ ครั้งที่ 1 กีฬาสัมพันธ์ สู่รอมฎอนสันติ ประจำปี 2566 โดยชมรมเยาวชน BKM127 ร่วมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช1444 ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม เปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน

และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเตรียมสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จากพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งภายในงาน มีการแสดงปันจักสีลัตของเยาวชนจากโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราห์ สร้างสีสันความสนุกสนานพร้อมกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ท่ามกลางประชาชนชาวอำเภอเจาะไอร้องที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับเครือข่ายผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสต้อนรับเข้าสู่ห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมได้กล่าวพบปะ และมอบอินทผาลัมแก่อิหม่าม ผู้นำศาสนาประจำมัสยิดทั้ง 37 ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปใช้ในการละศีลอด เพื่อส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างเป็นกันเอง

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส น่าจะเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมแบบนี้ โดยเฉพาะคำว่า เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คำนี้ก็กินใจประชาชนแล้ว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและทุกภาคส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการ ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งได้มาเห็นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเยาวชนให้ความสนใจมาร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิง หวังอยากให้พื้นที่อื่นๆ จัดกิจกรรมแบบนี้ เพราะจะช่วยให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้มากที่สุด

และนอกจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแล้ว วันนี้ถือโอกาสมาพบผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทุกภาคส่วน มาพูดคุยกันเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะถึงนี้เป็นเดือนแห่งสันติสุข และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตลอดไป ไม่ใช่แค่เพียงเดือนรอมฎอนเท่านั้น แต่ไม่ต้องการให้ประชาชน และทุกภาคส่วนออกมาต่อสู้ แต่อยากให้ออกมาปฏิเสธความรุนเเรง และสำหรับแผนการรักษาความปลอดภัยในห้วงเดือนรอมฎอน ยังคงเดิม คือปรับด่านตรวจให้เป็นด่านอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในการประกอบศาสนกิจ พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนรวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ให้ร่วมกันปฏิเสธและช่วยกันดูแลลูกหลาน เรื่องการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ ห้ามจำหน่าย หรือเล่น หากฝ่าฝืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส