ขอนแก่น-มทร.อีสาน เปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต

เปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต ใน มทร.อีสาน ขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะ


อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ กล่าวอีกว่าจากข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการจัดหาโลหิต ระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ และโรงพยาบาลขอนแก่น ในปี พ.ศ.2561 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิตขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID -19 ทำให้ศูนย์รับบริจาคโลหิตดังกล่าวต้องหยุดให้บริการไปกว่า 3 ปี จนสถานการณ์ได้คลี่คลายลง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น จึงมีดำริร่วมกันที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ยกระดับเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต ซึ่งสามารถให้บริการผู้บริจาคโลหิตทั่วไปและผู้บริจาคเฉพาะเกล็ดโลหิต โดยเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น. และมีนักเทคนิคการแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการ


ศูนย์รับริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต แห่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิตแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค


อาจารย์ปริญ กล่าวด้วยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต และได้จัดพิธีเปิดศูนย์ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขต ครบรอบ 59 ปี และยังมีกิจกรรม หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ให้บริการได้รับน้ำใจจากนักศึกษาจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาจิตอาสาทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจแห่งความเป็นผู้เสียสละ.