อยุธยา – สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดการเสวนา “เราจะ Stop Fake, และ Spread Facts เพื่อเราและสังคม  เพื่อสร้างพลังแห่งการตื่นรู้ด้านดิจิทัล เอาชนะข้อมูลบิดเบือน 

อยุธยา – สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดการเสวนา “เราจะ Stop Fake, และ Spread Facts เพื่อเราและสังคม  เพื่อสร้างพลังแห่งการตื่นรู้ด้านดิจิทัล เอาชนะข้อมูลบิดเบือน 


วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดการเสวนา “เราจะ Stop Fake, และ Spread Facts เพื่อเราและสังคม  เพื่อสร้างพลังแห่งการตื่นรู้ด้านดิจิทัล เอาชนะข้อมูลบิดเบือน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ได้จัดโครงการ หยุดข้อมูลลวง…Stop Fake, Spread Facts ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง โดยภายในงานได้จัดเสวนาหัวข้อ “เราจะ Stop Fake, และ Spread Facts เพื่อเราและสังคม โดยมี คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  คุณอรพิน เหตระกูล เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญัทิตา ชนะชัยภูวพัฒ หัวหน้าโครงการ คุณนริสรา บุญวัฒน์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนเยาวชน จากโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย และโรงเรียนวัดขุนทิพย์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมดำเนินรายการ


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสื่อมวลชนและประชาชน หลักสูตร “How to Stop Fake and Fact Check Telling” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อรณรงค์หยุดข้อมูลลวง Stop Fake, Spread Facts ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆ ให้สื่อมวลชนทุกแขนงประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ สื่อสารข้อมูลข่าวสารใดๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมรณรงค์กำกับดูแลแก้ไขปัญหาข้อมูลลวง

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา