ลำปาง-18 มกราคม วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก หน่วยทหารในพท.ลำปาง ประกอบพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ลำปาง-18 มกราคม วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก หน่วยทหารในพท.ลำปาง ประกอบพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อดวงทิพย์ และศาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มทบ.32 ,ผู้บังคับบัญชาฯกำลังพล และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ ร่วมพิธี

ต่อมา ในเวลา 16.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องในวันกองทัพไทย โดย ได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์​ ฉายะบุตร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก​ สาขามณฑลทหารบกที่ 32 อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลำปาง และคณะข้าราชการทหารเข้าร่วมพิธี ณ สนามกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ต่อจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้อ่านโอวาทของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566″ เพื่อนทหารที่รักทุกท่าน วันกองทัพไทยเป็นวันสำคัญของคนไทย ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะ ประกาศอิสรภาพ มีเอกราชในราชอาณาจักร จนเป็นผืนแผ่นดินประเทศไทยมาถึงจวบจนทุกวันนี้ ในวันนี้ทหารทุกเหล่าทัพจะต้องเข้าร่วมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นจอมทัพ และเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางทหารทั้งปวง ขอให้ทหารทุกท่านจงยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ โดยเคร่งครัดและมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด

กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชน พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้มีความถูกต้องด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัย และมีจิตอาสาในการทำความดี พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพไทยให้บรรลุความสำเร็จและสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุก ร่มเย็น สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน