Breaking News

ท่วมเทพายังน่าเป็นห่วงบางหมู่บ้านถูกตัดขาดจากตัวเมืองไม่สามารถออกมาได้

ท่วมเทพายังน่าเป็นห่วงบางหมู่บ้านถูกตัดขาดจากตัวเมืองไม่สามารถออกมาได้ต้องตั้งตลาดชั่วคราวตรงจุดน้ำท่วมให้ชาวบ้านได้ซื้อของกิน โดยมีพื้นที่5ตำบลที่เสี่ยงน้ำท่วมเพราะอยู่แนวแม่น้ำเทพา


สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สงขลา ตอนนี้มีหลายอำเภอที่ยังน่าเป็นห่วงเช่นที่ อ.เทพา ซึ่งน้ำจากแม่น้ำเทพาได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มี ต.ปากบาง และ ต.สะกอม บางหมู่บ้าน


เช่น หมู่ 6 ต.ปากบางถนนที่เชื่อมต่อกับตัวอำเภอเทพาถูกน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านจึงถูกตัดขาดไม่สามารถออกไปตลาดเทพาได้ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจึงมาตั้งตลาดชั่วคราวที่บ้านโคกต้นพรวนในช่วงน้ำท่วมเพื่อให้ชาวบ้านได้ซื้อหาของกินแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


ส่วนในพื้นที่ หมู่ 3 ต.สะกอม ก็เช่นกันตอนนี้น้ำได้ท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านจนกลายเป็นทะเล การเข้าออกลำบากชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำบางคนก็ใช้เรือ
โดยพื้นที่อ.เทพา มีพื้นที่เสียงที่จะถูกน้ำท่วม 5 ตำบล คือ ต.ปากบาง ต.เทพา ต.ท่าม่วง ต.สะกอม และ ต.ลำไพล เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่แนวแม่น้ำเทพา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา