Breaking News

รักษาการศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่น้ำท่วมใน อ.รัตภูมิ

รักษาการศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่น้ำท่วมใน อ.รัตภูมิ


วันนี้ 20 ธันวาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านพรุพ้อ5509 หมู่ที่ 10 ถนน พรุพ้อ- ทุ่งเคี่ยม ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป. สงขลา เขต 2 มอบให้นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต 2 ต้อนรับวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 และร่วมลงพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเยี่ยมให้กำลังและมอบถุงยังชีพแก่ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมกันนั้นยังลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ อีกด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดระดับปริมาณน้ำในบางพื้นที่และเริ่มทำความสะอาดอาคารเรียนแต่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา