Breaking News

สุโขทัย-โรงเรียนดังสุโขทัย กวางตงร่วมMOU สถาบันหลักติวเข้าภาษาจีน

สุโขทัย-โรงเรียนดังสุโขทัย กวางตงร่วมMOU สถาบันหลักติวเข้าภาษาจีน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุรพล อังศิริจินดา ประธานโรงเรียน และนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย ได้เข้าร่วมทำ MOU 清迈大学孔子学院素可泰光中学校教学点 Learning Center of Confucius Institute at Chiangmai University-Kwangtong School Sukhothai ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย – สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ทีผ่านมา ที่ศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK (สัญจร)

โดยโรงเรียนกวางตงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนจากโรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย โรงเรียนพุ่ยฮัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โรงเรียนไตรศาสตร์ จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนหวัวเฉียว จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์ จ.กำแพงเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จ.กำแพงเพชร โรงเรียนตากกวง จ.ตาก โรงเรียนหัวเฉียว จ.พิจิตร โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก จ.พิจิตรโรงเรียนประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ อ.ศรีสัชนาลัย เข้าสอบทั้งสิ้น 2,028 คน ซึ่งเป็นศูนย์สอบของภาคเหนือ ที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862