Breaking News

“กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน” จัดพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕

“กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน” จัดพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ได้จัดพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. (บุคคลภายนอก) และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยได้รับเกียรติจาก “พล.ต.กอบกิจ ชูประสิทธิ์” ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ของการเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม

โดยเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. นับเป็นเข็มเครื่องหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเข็มที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีความเหมาะสมที่ได้ช่วยสร้างเสริมเกียรติภูมิต่อกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ
พิธีพระราชทานฯในวันนี้ มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาทิเช่น นายสมหมาย เอี่ยมสอาด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์/นายไกรสร พัฒนยินดี นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (VR ทางหลวง) / นาย สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา / นายอนุวรรตน์ ภูมิมาศ ตำแหน่งช่างภาพฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์ ช่อง7HD / พันโท สุชิน ยวนอยู่ อุปนายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย / พ.ต.ท.ภูริวัจน์ บุญสุยา รอง ผกก.กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก. / นางสาว รณิดา นกไทยเจริญ ประธานก่อตั้ง บริษัทสยามนกไทย54 จำกัด / นาย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู / นาย ไทด์ บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู / ว่าที่ ร.ต. นิวัติ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน / นาย สมศักดิ์ ศรีเพ็ชร เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการการคู้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฏร / นายอภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคม วุฒิสภา / นาย ศตวรรษ เพชรอริยะ ประธานบริษัทแบล็คบูล ทรานสปอร์ต จำกัด / นายวิทูร หวังสงวนกิจ ประธานบริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด / นายวุฒิพงศ์ วนากูล ประธานบริษัทเอกยงวงศ์ จำกัด / นางสาว จิรฐา พรธาราศิริ ประธานบริษัทยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด / นางศรีศุภณัฐ ธดากรณ์ภัทรสิริ เลขาบริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จำกัด / นายชัยวัฒน์ ทันทวี ประธานบริษัท เมืองน้ำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด / ดร. พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย / นายพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย ประธาน ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ / ผู้กำกับ กำลังสำรอง โท สุรศักดิ์ จงมโนประเสริฐ ประธานรุ่น 31 / นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา /.ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ / นางสาวสุวรา นาคยศ ที่ปรึกษามูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ / นายธัชพงศ์ ก๋าคำ เลขานุการประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ / นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ ผอ.สำนักแข่งขันทางการค้า / นายมงคล ปรีสุขเกษม ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบัน ตำแหน่งที่ปรึกษารองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด และเหล่าข้าราชการ พลเมือง มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้อยู่ดีมีสุขสืบไป