Breaking News

นครนายก – องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จัดกิจกรรมงานเขาพะมิวสิคแดม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจัดกิจกรรมเขาพะมิวสิคแดม เพื่อเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและมีโอกาสเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศวิถีชุมชน ที่ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นอยู่อย่างพอเพียง อีกทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย

ที่ลานจัดคอนเสริ์ตก่อนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลเอกเจน คีรีทวีป อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เป็นประธานเปิดงานเขาพะมิวสิคแดม โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับพร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ ในโอกาสนี้ได้มีผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศภายในงานมีการแสดงคอนเสริ์ตวงคนด่านเกวียนและวงคาราบาว ที่สร้างสีสันให้กับงานพร้อมคาราวางอาหาร เครื่องดื่มที่หลากหลาย ในบรรยากาศที่เย็นสบายๆ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวในพื้นที่ตำบลเขาพระ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจอันเป็นพลังที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่ ได้ให้บริการนักท่องเที่ยวและพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานมีความสุข สนุกสนานกัน ท่ามกลางขุนเขาที่ราล้อมพื้นที่จัดงาน เป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่เอื้ออำนวยความสะดวกในทุกด้าน


สำหรับตำบลเขาพระถือเป็นตำบลที่สำคัญตำบลหนึ่งที่มีการตอบรับจากประชาชนต่างถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน ความเป็นอยู่ ที่มีแหล่งน้ำใต้ดินเป็นต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิตและการเพาะปลูก มีน้ำตลอดทั้งปี อีกทั้งมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ในกลางตำบล ดินดี น้ำดี เหมาะกับการทำการเกษตรทุกรูปแบบ ปัจจุบันมีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกหาพื้นที่ปลูกบ้าน พักผ่อน คลายความแออัดของสังคมในเมือง มีที่พักต่างๆให้เลือกหลายรูปแบบ ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีผู้นำที่ดี ชุมชนรักสามัคคี พร้อมต้อยรับทุกท่านที่มาเยือน


กาจัดงานงานเขาพะมิวสิคแดม ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 และจะจัดเป็นประจำทุกปีให้อยู่ในปีปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมงานและสัมผัสบรรยากาศที่บอกได้ว่าเย็นสบาย ที่มีมีความปลอดภัยและมีความสุขโดยทั่วกัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชขานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก