Breaking News

พุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ “ไอ้ไข่” รุ่น รับทรัพย์ รับโชค ตลอดไป

พุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ “ไอ้ไข่” รุ่น รับทรัพย์ รับโชค ตลอดไป


ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ วิหารทับเกษตร วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรธรรมราช โดยพระศรีธรรมประสาธน์ “ท่านเจ้าคุณไมตรี”เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ไมตรี ปภารตโน) เป็นประธานสงฆ์ และประธานพิธี มีจุดประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้กับชุมชนเมือง และชนบท เหรียญไอ้ไข่ ขนาด 1.2 ซ.ม.มี 1 เนื้อ จัดสร้าง 1,000 เหรียญ เท่านั้น โดย ชมรมผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติภาคใต้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา