Breaking News

เชียงใหม่-พิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย ประกาศสถาปนา ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ และพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่โรงแรมมีเลีย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์( Ms. Sibille de Cartier d’YVES )เอกอัครราชทูตราชอาณาเบลเยียม ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ในโอกาสรับการสถาปนาตำแหน่ง ‘กงสุลกิตติมศักดิ์’ ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เขตกงสุล ครอบคลุม 11จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลำปาง ลำพูน และตาก

โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ประจำเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้แทนสถาบันการศึกษา ร่วมให้เกียรติแสดงความยินดี

พัฒนชัย/เชียงใหม่