Breaking News

สมุทรสงคราม-บรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนรับสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้น

สมุทรสงคราม-บรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนรับสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง ในจังหวัดกาญจนบุรี จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลอง และในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ 13 แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังปริมาตรการระบายน้ำตั้งแต่ 800 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาทีขึ้นไป ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

ขอให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองและริมแม่น้ำ แม่กลองและคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ราบต่ำ ให้เฝ้าติดตาม และรับมือผลกระทบอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่และขอให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูง ซึ่งขณะนี้ในแม่น้ำแม่กลอง ในช่วงน้ำทะเลหนุน น้ำขึ้นสูงและเริ่มเข้าร่วมพื้นที่ต่ำของประชาชนที่อาศัยอยู่แล้ว ยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชน ติดตาม สถานการณ์กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างต่อเนื่อง และสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง