Breaking News

ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.โนนนารายณ์ นำสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ชมรมข้าราชการบำนาญ อ.โนนนารายณ์ นำสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสุพรรณ วงค์มา ประธานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ไร่นา ในหลายพื้นที่ ทำให้พี่น้องร่วมชาติเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ชมรมข้าราชการบำนาญ อำเภอโนนนารายณ์ ได้ตระหนักในเหตุการณ์ที่เกิด และได้ปรึกษากับหลาย ๆ ฝ่าย ในนามชมรมฯ เราสมควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยได้อนุมัติเงินกองกลางจำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ โดยจะนำไปมอบผ่านนายอำเภอโนนนารายณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

โดยสมาชิกชมรมบำนาญฯ ได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกดังนี้ 1.นายทองมี สิงจานุสงค์ น้ำดื่ม 10 แพ็ค 2.นายวิจิตร บุญสาลี น้ำดื่ม 10 แพ็ค 3.นายสุพรรณ เข็มทอง ข้าวสาร 30 กิโลกรัม น้ำดื่ม 1 แพ็ค 4.นายสำรวย บุญเต็ม น้ำ ดื่ม 10 แพ็ค 5.นายสุพรรณ วงค์มา น้ำดื่ม 10 แพ็ค และ 6.นายสมชัย เกษละคร ปลากระป๋อง 1 แพ็ค บะหมี่สำเร็จรูป 1 แพ็ค

“นอกจากนี้ ชมรมฯ ได้นำเงินกองกลางของชมรมฯ และเงินผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ไปจัดซื้อสิ่งของเพื่อนำไปมอบครั้งนี้อีกคือ น้ำดื่ม 40 แพ็ค มะหมี่สำเร็จรูป 16 แพ็ค ปลากระป๋อง 16 แพ็ค และน้ำปลาทิพรส 12 แพ็ค ประธานชมรมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญทุกๆ ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันครั้งนี้” นายสุพรรณ วงค์มา กล่าวในตอนท้าย