Breaking News

จ.เลย อ่วมหนัก เจอทั้งน้ำฝนและน้ำป่าถล่มติดต่อกัน น้ำทะลักท่วมเมืองเลย

จ.เลย อ่วมหนัก เจอทั้งน้ำฝนและน้ำป่าถล่มติดต่อกัน น้ำทะลักท่วมเมืองเลย

วันที่ 2 ต.ค.65 ฝนตกหนักที่ยอดภูหลวง ยอดภูกระดึง อันเป็นต้นน้ำลำธารสายสำคัญของจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทะลักลงสู่ลำน้ำสาขา ลงสู่แม่น้ำเลย น้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตอนกลางของแม่น้ำเลย ที่ ต.วังสะพุง ต.หนองงิ้ว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง และท่วมพื้นที่ชุมชนต่างๆ เขตเทศบาลเมืองเลย เช่น ที่ชุมชนฟากเลย ตลาดเช้า สวนสุขภาพป่าเลิงใหญ่ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนกกม่วงชี ชุมชนบ้านติ้ว ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลย กว่า 80 ครัวเรือน ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ย 50 ซม.-1 เมตร

นอกจากนี้ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย พื้นที่ ต.ปากปวน ต.วังสะพุง ต.ศรีสงคราม น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศและน้ำเลยล้นตลิ่ง ท่วมถนนมลิวรรณ สายเลย-ภูกระดึง – จ.ขอนแก่น ถนนภูมิวิถี เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ต้องใช้รถแม็คโฮจุกเจาะระบายน้ำลงถนน และติดเครื่องสูบน้ำช่วยประชาชน ร้านค้า วางกระสอบทราบกั้นหน้าบ้านและฟุตบาท

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯ ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์เรือท้องแบนขนสิ่งของประชาชนขึ้นสู่ที่สูงและปลอดภัยเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี

ลักษณะอากาศจังหวัดเลยประจำวันที่ 2 ต.ค.65 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหนัก หลายพื้นที่ของจังหวัดเลย คืนของวันที่ 1 ต.ค.65 ฝนในเกณฑ์หนักวัดได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ) 36.5 ,อ.วังสะพุง 36.5 ,อ.ท่าลี่ 37.0 ,อ.ภูเรือ 39.0 ,อ.ปากชม 46.2 ,อ.นาด้วง 61.1 ,อ.เมืองเลย 65.0 มม. ฝนตกหนักมาก ได้แก่ ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย 104.2 ,อ.หนองหิน 109.0 ,อ.ภูกระดึง 115.4 ,อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 130.5 มม.

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย