Breaking News

เมืองเลย อ่วม ระดมทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมืองเลย อ่วม ระดมทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 2 ต.ค.65 นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเลย และคณะกรรมการศูนย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบด้วย กองร้อย อส.จังหวัดเลย ตำรวจ ทหาร เทศบาลเมืองเลย ป่าไม้เลยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ชลประทานจังหวัดเลย กู้ภัยร่วมใจ กู้ภัยเลย บูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเลยและข้างเคียง สำหรับอำเภอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้เต็มความสามารถ ในชุมชนต่างๆในเขต ทม.เลย ที่น้ำจาก อ.ภูหลวง วังสะพุงไหลลงแม่น้ำเลย จนล้นตลิ่งเอ่อท่วมห้างร้านจำนวนมาก บ้านเรือนราษฎรนับร้อยหลัง ต้องอพยพสิ่งของกันด่วน

ขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร เป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.เลย ตลอดทั้งคืน ซึ่งหน่วยได้เข้าช่วยเหลือราษฎรโดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ด้าน อ.วังสะพุง พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผกก.สภ.วังสะพุง ปล่อยแถว ชุดจิตอาสา สภ.วังสะพุง เจ้าหน้าที่จราจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปราม ร่วมออกปฏิบัติหน้าช่วยเหลือประชาชนบริเวณบ้านนาหลักที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง และได้นำกำลังชุดจิตอาสากรอกถุงกระสอบทราย เพื่อนำไปกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย