Breaking News

เริ่มแล้ว งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

เริ่มแล้ว งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายชายชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2565 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2565 บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่กระจายกันไปตามจุดต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปรอชมการไหลเรือไฟโชว์ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเลียบถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งในแต่ละวันจะมีให้ชมวันละ 1 ลำ จนกว่าจะถึงวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพรรษาที่จะมีการไหลทั้งหมด 12 ลำ ดังนั้นหลายคนจึงเลือกที่จะมาชมความงดงามทางสายน้ำก่อน เพราะไม่อยากแออัดกับคนอื่น ๆ ด้วยคาดว่าในวันนั้นจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตาของเรือไฟ ที่ชาวจังหวัดนครพนมได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีอันเก่าแก่สร้างเรือไฟขึ้นมาเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ขององค์พระสัมมสัมพุทธเจ้า รวมถึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำโขงที่ทุกคนได้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมา และเป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินลงไป

โดยเรือไฟที่ไหลโชว์ในวันนี้ได้ออกแบบเป็นเรือสุพรรณหงษ์ที่ด้านบนเรือ ประกอบไปด้วยองค์พระธาตุพนมอยู่ตรงกลาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ด้านขวาเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีข้อความทรงพระเจริญอยู่ด้านล่างถัดลงมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนด้านซ้ายเป็นเทวดาที่คอยปกปักษ์รักษาคุ้มครองชาวนครพนม ขณะที่ตรงกลางเป็นข้อความ สุขที่สุดที่นครพนม เพื่อสื่อความหมายให้รู้ว่าทุกคนที่มานครพนมจะพบกับความสุข

ในส่วนของเรือไฟที่จะไหลในวันออกพรรษาทั้ง 12 ลำที่แต่ละอำเภอสร้างขึ้นมานั้น ได้มีการออกแบบลวดลายให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่สอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่นเอาไว้ รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริมในการประดับตกแต่งเรือไฟเพื่อให้มีความโดดเด่นสวยงาม

นอกจากการประดับตะเกียงไฟนับหมื่นดวงที่ติดอยู่กับเรือไฟแต่ละลำ โดยขนาดเรือไฟที่ใหญ่สุดคือขนาดยาว 80 เมตร สูงเท่ากับตึก 6 ชั้น ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกและเก็บความทรงจำดี ๆ ประกอบไปด้วย การไหลเรือไฟโบราณที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสะเดาเคราะห์ อธิฐานขอพร ด้วยการประดิษฐ์เรือไฟขนาดเล็กไปวางในเรือไฟโบราณ

โดยเมื่อประกอบพิธีเสร็จจะมีการนำไปไหลลอยกลางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับเรือไฟขนาดใหญ่ การรับชมการประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พิธีรำบูชาพระธาตุพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่า การเดินแบบผ้าไทย การประกวด To Be Number One การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม รวมถึงการร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่


สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม