Breaking News

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ใน 30 ก.ย.65 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้การสนับสนุนการกรอกกระสอบทราย รวมถึงการลำเลียงและแจกจ่าย ตลอดจนการเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้เดือดร้อน โดยได้ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จว.ระยอง

#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#ศูนย์ฺบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1