Breaking News

(สุรินทร์) มทบ.25จัดพิธีเทิดเกียรติกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

(สุรินทร์) มทบ.25จัดพิธีเทิดเกียรติกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 21 กันยายน 2565 พล.ต.สาธิต เกิดโภค ผบ.มทบ.25 ประธานพิธี พร้อมด้วยกำลังพล นขต.มทบ.25 จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและกำลังพลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 23 นาย ประกอบด้วย 4 พิธี ได้แก่ พิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ สโมสรค่ายฯ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ ณ ลานสโมสรค่ายฯ พิธีลอดซุ้มกระบี่และมอบเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบของที่ระลึก

และพิธีผูกแขนสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงมุทิตาจิต ซึ่งกันและกัน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความประทับใจให้กับกำลังพล ที่เกษียณอายุราชการ และครอบครัว เพื่อตอบแทนคุณงามความดี และเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพล ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลาในการรับราชการทหาร จนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ อย่างสมเกียรติและภาคภูมิ #ครอบครัวทหาร #oldsoldierneverdie #เกษียณราชการ #กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #มณฑลทหารบกที่25


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ