Breaking News

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กฟผ. แม่เมาะ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงตอนบน กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ประจำปี 2565 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ และผู้นำชุมชน สื่อมวลชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า “กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสภาพหลังการทำเหมืองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการไปแล้วบนเนื้อที่กว่า 12,300 ไร่ สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ส่วนราชการจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ และ กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552

“ขอชื่นชมยินดี ในความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในการบริหารจัดการในเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีศักยภาพพร้อมสำหรับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติ แสดงถึงความรับผิดชอบของ กฟผ. ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการสร้างงาน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากภารกิจงานฟื้นฟูสภาพเหมืองดังที่ปรากฎอยู่” นายสิธิชัย จินดาหลวง กล่าว

ขณะเดียวกัน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังทำให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพ และที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ได้ช่วยปลุกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติ ให้คงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน

ด้าน นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. แม่เมาะ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นับเป็นวาระมหามงคลยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยกิจกรรมนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วบนเนื้อที่กว่า 2,391 ไร่ สำหรับกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ณ บริเวณท้ายเขื่อนห้วยหลวงตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ต้นไม้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,090 ต้น

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน